De opzet, visie en diensten die Geri-Docs kan bieden

De specialisten oudergeneeskunde die bemiddeld worden door Geri-Docs

Formele aspecten bij de bemiddeling van specialisten ouderengeneeskunde