De opzet, visie en diensten die Geri-Docs kan bieden

Maatschap, visie en diensten

De specialisten oudergeneeskunde die bemiddeld worden door Geri-Docs

Het Team

Formele aspecten bij de bemiddeling van specialisten ouderengeneeskunde

ZZP'ers in de zorg