De Maatschap en haar diensten

Geri-Docs is een maatschap van management consultanten. De visie die Geri-Docs hanteert is dat er zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het zelfstandig ondernemerschap. Gestreefd wordt naar een slanke organisatie die de zelfstandig werkende specialist faciliteert bij het ondernemer zijn. De maatschap heeft geen mensen in dienst en probeert de investeringen en overhead zo beperkt mogelijk te houden.


 • De maatschap bemiddelt voor specialisten ouderengeneeskunde die er de voorkeur aangeven om als zzp-er ingezet te worden. Voor deze specialisten wordt een fee gehanteerd van ongeveer 5% (inclusief btw).
 • Bemiddelen door Geri-Docs is gebaseerd op wederzijds respect en samenwerking. Er wordt geen (wurg)contract gebruikt om de samenwerking tussen Geri-Docs en de specialist ouderengeneeskunde te veplichten. Uiteraard wordt wel de wijze van samenwerking per opdracht doorgesproken.
 • Geri-Docs draagt zorg voor de acquisitie, onderhandelingen, contracten en op verzoek ook facturering (namens de specialist ouderengeneeskunde).
 • Advisering en coaching bij een opdracht, bemiddelt door Geri-Docs, is vanzelfsprekend. Invulling van de coaching is afhankelijk van de specialist en de specifieke vragen die spelen bij de uitvoering van de opdracht.

U kunt Geri-Docs vragen voor:

 • tijdelijke inzet van specialist ouderengeneeskunde voor klinisch werk
 • geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de bereikbaarheidsdiensten. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd door een vast team van specialisten ouderengeneeskunde
 • adhoc inzet van specialist ouderengeneeskunde (bijvoorbeeld dagdienst)
 • adviseur voor BOPZ wet- en regelgeving
 • participeren in bereikbaarheidsdiensten, ook op adhoc basis
 • dementie diagnostiek
 • beoordeling wils (on) bekwaamheden