Het team van Geri-Docs

Heide Kalkman, 'bedrijfsleider' maatschap. Zij heeft 15 jaar als interim-manager in de zorg, als zelfstandig ondernemer. Het zelfstandig ondernemerschap staat hoog in het vaandel en zij neemt dit nadrukkelijk mee in de opzet en visie van Geri-Docs. Tevens kan zij (aankomende) zzp-ers met haar ervaring en deskundigheid adviseren over het zelfstandig ondernemerschap.


Geri-Docs bemiddelt voor een groot specialisten ouderengeneeskunde. Allen hebben een geldige BIG registratie en hebben minimaal 6 jaar ervaring als Specialist Ouderengeneeskunde. Degene die slechts enkele jaren als specialist werken, hebben een werkervaring van minimaal 6 jaar als basisarts of specialist in opleiding in een ander land.


De onderstaande specialisten ouderengeneeskunde worden in 2018 bemiddeld door Geri-Docs. Om privacy-redenen een zeer korte typering van de specialist.

(op alfabetische volgorde)


De heer A. Sinds 2006 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Voor de opleiding tot specialist 4 jaar gewerkt als arts op verschillende afdelingen van ziekenhuizen. All round ervaring met alle cliënten en afdelingen van het verpleeghuis. Ervaren arts, affiniteit met afdelingen die wat extra aandacht behoeven.


De heer A. Sinds 2013 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Voor de opleiding tot specialist 5 jaar gewerkt op met name de afdeling interne en geriatrie in ziekenhuizen. All round ervaring met het verpleeghuis, voorkeur voor GRZ en chronische zorg somatiek.


De heer C. Sinds 2007 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts GRZ. Werkervaring als hoofd medische dienst, BOPZ arts en natuurlijk specialist ouderengeneeskunde voor diverse groepen cliënten. Communicatief sterk, kan goed zorgverleners en paramedici enthousiasmeren en motiveren om samen de behandeling en verzorging vorm te geven.


Mevrouw H. Sinds 2004 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts GRZ. Betrokken bij het opzetten en ontwikkelen van zorgpaden, modules, ketenzorg, fast track met heupfracturen. Flexibele arts met veel deskundigheid en overzicht.


De heer H. Sinds 1989 werkzaam als internist, de laatste jaren werkzaam in het verpleeghuis. Hij heeft jaren gewerkt als internist, chef de clinique op afdeling endoscopie, geriatrie en oncologie. Een energiek en inspirerende arts. Kan goed hoofdlijnen uitzetten en zorgmedewerkers duidelijkheid geven en meenemen in een kwaliteitslag. Uitgesproken voorkeur voor GRZ.


De heer J. Sinds 2007 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, 1e SO en BOPZ arts. Gepromoveerd in 2010. Veel ervaring als BOPZ arts, naast all round ervaring op de diverse afdelingen van het verpleeghuis. Energieke arts, gedreven en gedegen. Helicopterview naar de afdeling en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.


De heer J. Sinds 1995 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. All round ervaring in het verpleeghuis. Heeft oog voor de organisatorische aspecten die van belang zijn om de kwaliteit van zorg en behandeling te vergroten cq te waarborgen.


Mevrouw L. Sinds 2006 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Heeft ook 7 jaar gewerkt als verpleegkundige op de ambulance. All round ervaring in het verpleeghuis en met de verstandelijk gehandicaptensector. Rustige en ervaren arts. Belangstelling voor cliënten. Kan zorgverleners en paramedici aansturen om samen te werken aan de behandeling. Heeft veel overzicht, affiniteit om als 2e lijns specialist te werken.


Mevrouw L. Sinds 2012 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, voor de opleiding tot specialist 6 jaar gewerkt als arts op verschillende afdelingen van ziekenhuizen. Ervaring met de verschillende cliëntgroepen van het verpleeghuis, affiniteit met chronische zorg somatiek en pg. Houdt goed overzicht, ook in stressvolle dynamische situaties. Heeft oog voor het belang van zorgvuldig en adequaat registreren.


De heer M. Sinds 2005 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts geriatrische revalidatiezorg. Veel ervaring op revalidatie-afdelingen (w.o. proeftuin) naast zijn ervaring op de diverse afdelingen van het verpleeghuis. Aandacht voor de behandelsetting en behandelklimaat die noodzakelijk zijn op GRZ afdelingen.


De heer M. Sinds 2013 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. In het buitenland gewerkt als cardioloog, All round ervaring in het verpleeghuis met affiniteit voor chronische zorg. Hij houdt goed overzicht, flexibel en accuraat.


Mevrouw P. Sinds 2005 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Daarvoor ruim 20 jaar gewerkt als huisarts, GGZ arts en homeopathisch arts. Een ervaren arts met affiniteit voor chronische zorg somatiek, pg en natuurlijk 1e lijnszorg. Veel ervaring met palliatieve zorg.


De heer S. Sinds 2010 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Hiervoor 3 jaar gewerkt als arts in de psychiatrie. Inmiddels all round ervaring op revalidatie, chronische zorg en psychiatrie. Straalt rust en kalmte uit, ondanks werkdruk en hoog werktempo. Communicatief vaardig.