Het team van Geri-Docs

H eide Kalkman , 'bedrijfsleider' maatschap. Zij heeft 15 jaar als interim-manager in de zorg, als zelfstandig ondernemer. Het zelfstandig ondernemerschap staat hoog in het vaandel en zij neemt dit nadrukkelijk mee in de opzet en visie van Geri-Docs. Tevens kan zij (aankomende) zzp-ers met haar ervaring en deskundigheid adviseren over het zelfstandig ondernemerschap.


Geri-Docs bemiddelt voor een groot specialisten ouderengeneeskunde. Allen hebben een geldige BIG registratie en hebben minimaal 6 jaar ervaring als Specialist Ouderengeneeskunde. Degene die slechts enkele jaren als specialist werken, hebben een werkervaring van minimaal 6 jaar als basisarts of specialist in opleiding in een ander land.


De onderstaande specialisten ouderengeneeskunde worden in 2021 bemiddeld door Geri-Docs. Om privacy-redenen een zeer korte typering van de specialist.

(op alfabetische volgorde)


De heer A. Sinds 2006 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Voor de opleiding tot specialist 4 jaar gewerkt als arts op verschillende afdelingen van ziekenhuizen. All round ervaring met alle cliënten en afdelingen van het verpleeghuis. Ervaren arts, affiniteit met afdelingen die wat extra aandacht behoeven.


Mevrouw A.. Sinds 2007 werkzaam als huisarts en sinds 2019 werkzaam als arts in het verpleeghuis. Communicatief heel sterk, kan goed omgaan met conflictsituaties. Zal in 2022 starten met de opleiding voor specialist ouderengeneeskunde.


De heer A. Sinds 2013 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Voor de opleiding tot specialist 5 jaar gewerkt op met name de afdeling interne en geriatrie in ziekenhuizen. All round ervaring met het verpleeghuis, voorkeur voor GRZ en chronische zorg somatiek.


De heer C. Sinds 2007 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts GRZ. Werkervaring als hoofd medische dienst, BOPZ arts en natuurlijk specialist ouderengeneeskunde voor diverse groepen cliënten. Communicatief sterk, kan goed zorgverleners en paramedici enthousiasmeren en motiveren om samen de behandeling en verzorging vorm te geven.


Mevrouw F. Sinds 2010 werkzaam als tropenarts, sinds 2012 werkzaam als arts in het verpleeghuis (vakantieperioden). Ingaande 2020 volledig werkzaam in het verpleeghuis, zal in 2022 starten met de opleiding voor specialist ouderengeneeskunde. Ervaren arts met goed zicht op processen en organisatie.


Mevrouw H. Sinds 2004 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts GRZ. Betrokken bij het opzetten en ontwikkelen van zorgpaden, modules, ketenzorg, fast track met heupfracturen. Flexibele arts met veel deskundigheid en overzicht.


De heer H. Sinds 2015 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. All round ervaring met GRZ en WLZ. Een rustige en vriendelijke uitstraling die ook in stressvolle situaties rust en kalmte biedt.


De heer J. Sinds 1995 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. All round ervaring in het verpleeghuis, waaronder korsakov en maatschappelijke opvang en actieve verslaving. Opleider voor specialist ouderengeneeskunde. Affiniteit met GRZ en gerontopsychiatrie. Senior specialist met rustig uitstraling en autoriteit.


De heer J. Sinds 2007 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, 1e SO en WZD (BOPZ) arts. Gepromoveerd in 2010. Veel ervaring als WZD arts, naast all round ervaring op de diverse afdelingen van het verpleeghuis. Energieke arts, gedreven en gedegen. Helicopterview naar de afdeling en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. In opleding voor kaderarts 1e lijn.


Mevrouw K. Sinds 2005 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde daarvoor werkte zij als oncoloog en radiotherapeut. Een zeer ervaren arts met een goed zicht op cliënt, familie, zorg en organisatie. Affiniteit met palliatieve zorg en WLZ.


Mevrouw L. Sinds 2006 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Heeft ook 7 jaar gewerkt als verpleegkundige op de ambulance. All round ervaring in het verpleeghuis en met de verstandelijk gehandicaptensector. Rustige en ervaren arts. Belangstelling voor cliënten. Kan zorgverleners en paramedici aansturen om samen te werken aan de behandeling. Heeft veel overzicht, affiniteit om als 2e lijns specialist te werken.


Mevrouw L. Sinds 2012 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, voor de opleiding tot specialist 6 jaar gewerkt als arts op verschillende afdelingen van ziekenhuizen. Ervaring met de verschillende cliëntgroepen van het verpleeghuis, affiniteit met chronische zorg somatiek en pg. Houdt goed overzicht, ook in stressvolle dynamische situaties. Heeft oog voor het belang van zorgvuldig en adequaat registreren. WZD kennis, niet WZD arts.


Mevrouw M. SInds 2014 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Supervisor van basisartsen, physician assistant en verpleegkundig specialisten. All round ervaring in eht verpleeghuis. Ziet het belang van zorgvuldig registreren.


De heer M. Sinds 2005 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts geriatrische revalidatiezorg. Veel ervaring op revalidatie-afdelingen (w.o. proeftuin) naast zijn ervaring op de diverse afdelingen van het verpleeghuis. Aandacht voor de behandelsetting en behandelklimaat die noodzakelijk zijn op GRZ afdelingen.


De heer M. Sinds 2013 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. In het buitenland gewerkt als cardioloog, All round ervaring in het verpleeghuis met affiniteit voor chronische zorg. Hij houdt goed overzicht, flexibel en accuraat. Opleider voor specialist ouderengeneeskunde.


De heer M. Sinds 2020 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Affiniteit met WLZ en 1e lijn. Een jonge arts met een rusige uitstraling, ambitieus en leergierig.


De heer N. SInds 2011 werkzaam als specialsit ouderengeneeskunde. Enkele jaren werkzaam geweest bij de RIAGG , in het ambulante team voor psychogeriatrie en gerontopsychiatrie. Affiniteit met GRZ en 1e lijn.


Mevrouw P. Sinds 2005 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Daarvoor ruim 20 jaar gewerkt als huisarts, GGZ arts en homeopathisch arts. Een ervaren arts met affiniteit voor chronische zorg somatiek, pg en natuurlijk 1e lijnszorg. Veel ervaring met palliatieve zorg.


De heer S. Sinds 2010 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Hiervoor 3 jaar gewerkt als arts in de psychiatrie. Inmiddels all round ervaring op revalidatie, chronische zorg en psychiatrie. Straalt rust en kalmte uit, ondanks werkdruk en hoog werktempo. Communicatief vaardig.


Mevrouw S. SInds 2014 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Werkzaam op PG, somatiek en 1e lijn. Tevens opleider voor specialist ouderengeneeskunde, HAIO en co- assistenten. Een dynamische en vriendelijke arts die haar kennis en ervaring graag investeert bij jonge artsen en verpleegkundigen.