Geri-Docs
Maatschap van specialisten ouderengeneeskunde
Het team

Heide Kalkman, 'bedrijfsleider' maatschap, tevens interim/projectmanager voor kortere projecten inzetbaar.

Geri-Docs bemiddelt voor een aantal specialisten ouderengeneeskunde. Allen zijn BIG geregistreerd en hebben minimaal 6 jaar ervaring als Specialist Ouderengeneeskunde. Degene die slechts enkele jaren als specialist werken, hebben een werkervaring van minimaal 6 jaar als basisarts of specialist in opleiding in een ander land.
De onderstaande specialisten ouderengeneeskunde worden in mei 2014 bemiddeld door Geri-Docs. Om privacy-redenen een zeer korte typering van de specialist.
(op alfabetische volgorde)
De heer A.
Sinds 2006 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Voor de opleiding tot specialist 4 jaar gewerkt als arts op verschillende afdelingen van ziekenhuizen. All round ervaring met alle cliënten en afdelingen van het verpleeghuis. Ervaren arts, affiniteit met afdelingen die wat extra aandacht behoeven.
De heer C.
Sinds 2007 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts geriatrische revalidatiezorg. Werkervaring als hoofd medische dienst, BOPZ arts en natuurlijk specialist ouderengeneeskunde voor diverse groepen cliënten. Communicatief sterk, kan goed zorgverleners en paramedici enthousiasmeren en motiveren om samen de behandeling en verzorging vorm te geven.
De heer J.
Sinds 2007 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, 1e SO en BOPZ arts. Gepromoveerd in 2010.
Veel ervaring als BOPZ arts, naast all round ervaring op de diverse afdelingen van het verpleeghuis.Energieke
arts, gedreven en gedegen. Helicopterview naar de afdeling en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.
 
Mevrouw L.
SInds 2006 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Heeft ook 7 jaar gewerkt als verpleegkundige op de ambulance. All round ervaring in het verpleeghuis en met de verstandelijk gehandicaptensector. Rustige en ervaren arts. Belangstelling voor cliënten. Kan zorgverleners en paramedici aansturen om samen te werken aan de behandeling. Heeft veel overzicht, affiniteit om als 2e lijns specialist te werken.
Mevrouw L.
Sinds 2012 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, voor de opleiding tot specialist 6 jaar gewerkt als arts op verschillende afdelingen van ziekenhuizen. Ervaring met de verschillende cliëntgroepen van het verpleeghuis.
Houdt goed overzicht, ook in stressvolle dynamische situaties. Heeft oog voor het belang van zorgvuldig en adequaat registreren.
 
 
De heer M.
Sinds 2005 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts geriatrische revalidatiezorg.Veel ervaring op revalidatie-afdelingen (w.o. proeftuin) naast zijn ervaring op de diverse afdelingen van het verpleeghuis. Aandacht voor overall behandelsetting en de processen die hierop van invloed zijn.  Medisch inhoudelijk sterk.
 
De heer S.
Sinds 2010 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde, voor de opleiding tot specialist 6 jaar gewerkt op verschillende afdelingen van ziekenhuizen. Veel ervaring bij de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis.
Brede focus, flexibel. Betrokken bij de cliënt en de behandelsetting.
 Mevrouw S.
Werkt sinds 2007 als specialist ouderengeneeskunde, tevens kaderarts geriatrische revalidatiezorg. All round ervaring in het verpleeghuis, affiniteit met revalidatie.  Ervaring in de verstandelijk gehandicaptensector. Energieke en dynamische arts. Analytisch sterk. Oog voor detail, nauwkeurig. Denkt in oplossingen in plaats van problemen.