Geri-Docs
Maatschap van specialisten ouderengeneeskunde
ZZP-ers in de zorg
Geri-Docs bemiddelt voor ZZP-ers, zelfstandig werkende specialisten ouderengeneeskunde. De belastingdienst is in 2014 extra alert op ZZP-ers. Ondernemers worden, met toepassing van bestaande wet en regelgeving, scherper beoordeelt en getoetst.
Geri-Docs probeert, in samnwerking met een fiscalist, zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan zzp-ers.

Dit zijn de richtlijnen die Geri-Docs hanteert bij haar bemiddeling medio 2014. Deze zullen in de loop van de tijd mogelijk bijgesteld worden.
  • De specialist heeft een geldige VAR-WUO verklaring, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De specialist sluit zelf een contract af met de opdrachtgever en verzorgt zelf de facturen.
  • De specialist heeft een eigen onderneming waarvoor hij/zij investeert, voert een eigen boekhouding.
  • De specialist draagt een ondernemersrisico, ziekte en vakantie zijn voor rekening van de specialist. Hiervoor worden zelf verzekeringen afgesloten.
  • De specialist draagt zorg voor een eigen basisuitrusting zoals gevulde dokterstas, telefoon, auto etc.
  • Inzet van de specialist is altijd tijdelijk ter overbrugging van. Duur van de opdracht is gelimiteerd.
  • Specialist heeft minimaal 3 opdrachtgevers per kalenderjaar.