Geri-Docs
Maatschap van specialisten ouderengeneeskunde
Diensten

U kunt Geri-Docs vragen voor:

  • tijdelijke inzet van specialist ouderengeneeskunde voor klinisch werk 
  • adhoc inzet van specialist ouderengeneeskunde (bijvoorbeeld dagdienst)
  • adviseur voor BOPZ wet- en regelgeving
  • participeren in bereikbaarheidsdiensten, ook op adhoc basis
  • dementie diagnostiek
  • beoordeling wils (on) bekwaamheden
  • projectmanagement en interim-management
  • ondersteuning bij inkoopprocessen