Geri-Docs
Maatschap van specialisten ouderengeneeskunde
De maatschap

Geri-Docs is een maatschap van artsen, aangevuld met één ervaren manager. De visie die Geri-Docs hanteert is dat er zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het zelfstandig ondernemerschap. Gestreefd wordt naar een slanke organisatie die de zeflstandig werkende specialist faciliteert bij het ondernemer zijn. De maatschap heeft geen mensen in dienst en probeert de investeringen en overhead zo beperkt mogelijk te houden.

De maatschap bemiddelt voor specialisten ouderengeneeskunde die er de voorkeur aangeven om zelfstandig te willen blijven, Voor deze specialisten wordt een fee gehanteerd van 5% (inclusief btw).

Geri-Docs draagt zorg voor de acquisitie, onderhandelingen, contracten en facturering namens de specialist verzorgd (indien gewenst). Advisering en coaching bij een opdracht, bemiddelt door Geri-Docs, is vanzelfsprekend. Invulling is natuurlijk afhankelijk van de specialist en de specifieke vragen die spelen bij de uitvoering van de opdracht.