ZZP'ers in de zorg

Geri-Docs bemiddelt voor ZZP-ers, zelfstandig werkende specialisten ouderengeneeskunde. Gezien het ontbreken van duidelijk overheidsbeleid over

zzp-ers die hoog opgeleid zijn hanteert Geri-Docs de volgende richtlijnen voor zelfstandig ondernemerschap. Geri-Docs adviseert en ondersteunt

(startende) ondernemers.


Dit zijn de richtlijnen die Geri-Docs hanteert bij haar bemiddeling. Deze worden in de loop van de tijd bijgesteld als overheidsbeleid hiertoe ook aanleiding toe geeft.

  • De specialist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • De specialist sluit zelf een contract af met de opdrachtgever en verzorgt zelf de facturen.

  • De specialist heeft een eigen onderneming waarvoor hij/zij investeert, voert een eigen boekhouding.

  • De specialist draagt een ondernemersrisico, ziekte en vakantie zijn voor rekening van de specialist. Hiervoor worden zelf verzekeringen afgesloten.

  • De specialist draagt zelf zorg voor scholing en accrediatie, deze geschieden in eigen tijd en zijn voor eigen kosten.

  • De specialist draagt zorg voor een eigen basisuitrusting zoals telefoon en auto.

  • De specialist heeft een geldige VOG verklaring

  • Inzet van de specialist is altijd tijdelijk ter overbrugging, de duur van de opdracht is gelimiteerd.

  • Specialist streeft naar meerdere opdrachtgevers per kalenderjaar.