ZZP'ers in de zorg

Geri-Docs bemiddelt voor ZZP-ers, zelfstandig werkende specialisten ouderengeneeskunde. Gezien het ontbreken van duidelijk overheidsbeleid over

zzp-ers die hoog opgeleid zijn hanteert Geri-Docs de volgende richtlijnen voor zelfstandig ondernemerschap. Geri-Docs adviseert en ondersteunt

(startende) ondernemers in het ondernemerschap. Ook adviseert en ondersteunt zij bij irritaties of problemen bij de uitvoering van de opdracht bij de

opdrachtgever.


Dit zijn de richtlijnen die Geri-Docs hanteert bij haar bemiddeling. Deze worden in de loop van de tijd bijgesteld als overheidsbeleid hiertoe ook aanleiding toe geeft zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

  • De specialist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • De specialist sluit zelf een contract af met de opdrachtgever en verzorgt zelf de facturen.

  • De specialist heeft een eigen onderneming waarvoor hij/zij investeert, voert een eigen boekhouding.

  • De specialist draagt een ondernemersrisico, ziekte en vakantie zijn voor rekening van de specialist. Hiervoor worden zelf verzekeringen afgesloten.

  • De specialist draagt zelf zorg voor scholing en accreditatie, deze geschieden in eigen tijd en zijn voor eigen kosten.

  • De specialist draagt zorg voor een eigen basisuitrusting zoals telefoon en auto.

  • De specialist heeft een geldige VOG verklaring.

  • Inzet van de specialist is altijd tijdelijk ter overbrugging, de duur van de opdracht is gelimiteerd.

  • Specialist streeft naar meerdere opdrachtgevers per kalenderjaar.